Datablad Zipato vannlekkasjesensor, Z-Wave

Sensor som varsler om vannlekkasje. To-delt design som gjør at sensoren plasseres der det kan bli lekkasje, mens hovedenheten plasseres litt unna for å sikres mot fuktskader og maksimalisere Z-Wave dekningen. Dette er en bedre løsning enn å ha alt i en enhet også fordi det gjør det enklere å plassere selve sensoren på trange steder som f.eks. under en vaskemaskin. Batteridrevet med svært lavt strømforbruk.

Egenskap

Data

Varenummer

hm-hs1wl-z.eu

Produsent

Zipato

Teknologi

Z-Wave Plus - 868.42 MHz (EU) - 500-serie chip

Trådløs rekkevidde

Typisk 30 meter innendørs og 70 meter utendørs (fri sikt)

Z-Wave repeaterfunksjon

Nei

Driftspenning

Batteri (2 x AAA)

Plassering

Under benker, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og andre steder man ønsker detektere eventuell vannlekkasje eller for høy vannstand. 

Design

To-delt design med 120cm kabel mellom hovedenhet og selve sensoren, gjør at hovedenheten kan plasseres så den ikke blir våt og der det er best Z-Wave dekning.

Driftsstemperatur

-10°C - 50°C <95% relativ fuktighet

Mål og vekt

Hovedenhet: 76 x 37 x 17mm

Sensor: 29 x 27 x 12mm

Sertifiseringer

CE og FCC (EMC), RoHS

FDV informasjon

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring: Produktet krever ingen spesielle driftsrutiner for renhold. Ved renhold tørker man av produktet med en tørr eller lett fuktet klut uten bruk av kjemikalier eller såpe.

Fuktbestandighet: Produktet tilfredsstiller kravene for tetthet mot støv og vann når montert som beskrevet over.

Vedlikehold, ettersyn og kontroll: Produktet skal normalt ikke åpnes. Ved ettersyn, sjekk at alle ledninger sitter godt, stram gjerne skruer som holder ledningene på plass, etter først å ha koblet fra strømmen. Påse at det ikke er skader på kabler. Defekt eller skadet produkt skal skiftes umiddelbart.

Miljø og avfallshåndtering

Miljømerking: Produktet er godkjent i henhold til sertifiseringen i spesifikasjonen over..

Miljøpåvirkning: Produktet påvirker ikke miljøet negativt under normal drift. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Avfall: Produktet skal deponeres i henhold til gjeldende regelverk for elektroniske produkter (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.). EE-avfall kan levers tilbake vederlagsfritt til IoT Projects AS eller en mottaksstasjon.

Resirkulering: Produktet kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

HMS

Elektrisk utstyr: Installasjon og vedlikehold skal utføres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Verneutstyr: Verneutstyr ved installasjon/vedlikehold er ikke påkrevet.

Brannslokking: I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

Dokumentasjon, support og service

Dokumentasjon og support: For support og eventuell ytterligere dokumentasjon, se www.iotprojects.no

Reparasjoner og service: IoT Projects AS, Nedre Kalbakkvei 88, inng. B, 1081 Oslo

Produsent: Tri plus grupa d.o.o. Banjavciceva 11, 10 000 Zagreb, Kroatia

Stikkord
Was this article helpful?
Dislike 0
Sett antall ganger: 96