Datablad Zipato dør- og vindusensor, Z-Wave

Z-Wave dør og vindusensor som sier fra om døren/vinduet er åpent eller lukket. Med Zipato-serverens smarte Rules Creator funksjon kan du enkelt lage smart logikk basert på sensorens status for å gjøre boligen smart og sikker.  

Egenskap

Data

Varenummer

ne-nas-ds01z.eu

Produsent

Zipato

Teknologi

Z-Wave Plus - 868.42 MHz (EU) - 500-serie chip

Trådløs rekkevidde

Typisk 30 meter innendørs

Z-Wave repeaterfunksjon

Nei

Driftspenning

Batteri (CR2-3VX1)

Plassering

Hovedenheten monteres på veggen/karmen og den lille magneten monteres på døren/vinduet. De to enhetene må monteres inntil hverandre slik at hovedenheten merker at magneten blir borte når døren eller vinduet åpnes. Se manualen for mer info.  

Dør/vindu sensor

Magnetisk kontakt, detekterer om åpen eller lukket basert på om magneten er tett inntil hovedenheten eller ikke. 

Driftsstemperatur

0°C - 40°C, <95% relativ fuktighet

Mål og vekt

Hovedenhet: 71 x 20 x 22 mm

Magnet: 40 x 11 x 11 mm

Vekt: 40g

Sertifiseringer

CE og FCC (EMC), RoHS

FDV informasjon

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring: Produktet krever ingen spesielle driftsrutiner for renhold. Ved renhold tørker man av produktet med en tørr eller lett fuktet klut uten bruk av kjemikalier eller såpe.

Fuktbestandighet: Produktet tilfredsstiller kravene for tetthet mot støv og vann når montert som beskrevet over.

Vedlikehold, ettersyn og kontroll: Produktet skal normalt ikke åpnes. Ved ettersyn, sjekk at alle ledninger sitter godt, stram gjerne skruer som holder ledningene på plass, etter først å ha koblet fra strømmen. Påse at det ikke er skader på kabler. Defekt eller skadet produkt skal skiftes umiddelbart.

Miljø og avfallshåndtering

Miljømerking: Produktet er godkjent i henhold til sertifiseringen i spesifikasjonen over..

Miljøpåvirkning: Produktet påvirker ikke miljøet negativt under normal drift. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Avfall: Produktet skal deponeres i henhold til gjeldende regelverk for elektroniske produkter (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.). EE-avfall kan levers tilbake vederlagsfritt til IoT Projects AS eller en mottaksstasjon.

Resirkulering: Produktet kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

HMS

Elektrisk utstyr: Installasjon og vedlikehold skal utføres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Verneutstyr: Verneutstyr ved installasjon/vedlikehold er ikke påkrevet.

Brannslokking: I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

Dokumentasjon, support og service

Dokumentasjon og support: For support og eventuell ytterligere dokumentasjon, se www.iotprojects.no

Reparasjoner og service: IoT Projects AS, Nedre Kalbakkvei 88, inng. B, 1081 Oslo

Produsent: Tri plus grupa d.o.o. Banjavciceva 11, 10 000 Zagreb, Kroatia

Stikkord
Was this article helpful?
Dislike 0
Sett antall ganger: 79