Datablad Qubino magnetkontakt utenpåliggende

Magnetkontakt for dører og vinduer, får utenpåliggende montasje. Brukes som en potensialfri bryter for enheter som har binærinngang og kan dermed gi meldinger til server om at et vindu er åpent, skru av/på lys, utløse alarm og mye annet som defineres i serveren. 

Egenskap

Data

Varenummer

NEDJAA1

Produsent

Qubino

Teknologi

Potensialfri bryter

Driftspenning

Får driftspenning fra enheten den kobles til

Plassering

Den lille delen (magneten) festes på vinduet, den store delen (sensoren) festes på vinduskarmen slik at de ligger inntil hverandre når vinduet er lukket. Tilsvarende for dører.

Viktig

Vi anbefaler ikke å bruke denne sammen med enheter som er koblet til 230V pga. at det er lett å løsne dekselet som dekker kontakten og at enheten da blir berøringsfarlig. 

Vi anbefaler å bruke enheten sammen med enheter som drives av 24V fra en SELV-strømforsyning, ikke enheter som er koblet rett til 230V.

Elektrisk

Bryter er sluttet når vinduet er lukket (NC). Maks spenning 200V, maks strøm 300mA. 

Materiale

Brannhemmende ABS

Mål og vekt

Pakke: 85 x 94 x 22mm, 26g

FDV informasjon

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring: Produktet krever ingen spesielle driftsrutiner for renhold. Ved renhold tørker man av produktet med en tørr eller lett fuktet klut uten bruk av kjemikalier eller såpe.

Fuktbestandighet: Produktet tilfredsstiller kravene for tetthet mot støv og vann når montert som beskrevet over.

Vedlikehold, ettersyn og kontroll: Produktet skal normalt ikke åpnes. Ved ettersyn, sjekk at alle ledninger sitter godt, stram gjerne skruer som holder ledningene på plass, etter først å ha koblet fra strømmen. Påse at det ikke er skader på kabler. Defekt eller skadet produkt skal skiftes umiddelbart.

Miljø og avfallshåndtering

Miljømerking: Produktet er godkjent i henhold til sertifiseringen i spesifikasjonen over..

Miljøpåvirkning: Produktet påvirker ikke miljøet negativt under normal drift. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Avfall: Produktet skal deponeres i henhold til gjeldende regelverk for elektroniske produkter (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.). EE-avfall kan levers tilbake vederlagsfritt til IoT Projects AS eller en mottaksstasjon.

Resirkulering: Produktet kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

HMS

Elektrisk utstyr: Installasjon og vedlikehold skal utføres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Verneutstyr: Verneutstyr ved installasjon/vedlikehold er ikke påkrevet.

Brannslokking: I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

Dokumentasjon, support og service

Dokumentasjon og support: For support og eventuell ytterligere dokumentasjon, se www.iotprojects.no

Reparasjoner og service: IoT Projects AS, Nedre Kalbakkvei 88, inng. B, 1081 Oslo

Produsent: Goap d.o.o. Nova Gorica, Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia

Stikkord
Was this article helpful?
Dislike 0
Sett antall ganger: 113