Datablad Zipato energimåler, Z-Wave

Hold oversikt over strømforbruket med denne smarte Z-Wave modulen. Måler forbruket i to uavhengige kurser gjennom de medfølgende måleklemmene som enkelt klemmes rundt en ledning i kursen som skal måles. Rapporterer strøm og energiforbruk i sanntid, i tillegg til akkumulert, til serveren. 
Praktisk å bruke til f.eks. å måle hvor mye energi som brukes til oppvarming i forhold til lys, hvor mye som brukes i hver etasje eller hvert rom, hva som brukes av vaskemaskin, oppvaskmaskin, komfyr, EL-bil lader, osv. 

Egenskap

Data

Varenummer

ph-pab01.eu

Produsent

Zipato

Teknologi

Z-Wave Plus - 868.42 MHz (EU) - 500-serie chip

Trådløs rekkevidde

Typisk 30 meter innendørs og 70 meter utendørs (fri sikt)

Z-Wave repeaterfunksjon

Ja

Driftspenning

100-240VAC

Plassering

Normal i sikringsskap der kursene som skal måles er, men kan også plasseres andre steder i anlegget der man ønsker å måle strømforbruket, f.eks. bak en stikk-kontakt.

Energimåling

2 medfølgende energimålingsklemmer som hver kan måle inntil 60A

Driftsstemperatur

-0°C - 40°C, <95% relativ fuktighet

Mål og vekt

Modulen: 47 x 26 x 40mm, 21g

Klemmene: 29 x 30 x 43mm, 86g

Sertifiseringer

CE og FCC (EMC)

FDV informasjon

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring: Produktet krever ingen spesielle driftsrutiner for renhold. Ved renhold tørker man av produktet med en tørr eller lett fuktet klut uten bruk av kjemikalier eller såpe.

Fuktbestandighet: Produktet tilfredsstiller kravene for tetthet mot støv og vann når montert som beskrevet over.

Vedlikehold, ettersyn og kontroll: Produktet skal normalt ikke åpnes. Ved ettersyn, sjekk at alle ledninger sitter godt, stram gjerne skruer som holder ledningene på plass, etter først å ha koblet fra strømmen. Påse at det ikke er skader på kabler. Defekt eller skadet produkt skal skiftes umiddelbart.

Miljø og avfallshåndtering

Miljømerking: Produktet er godkjent i henhold til sertifiseringen i spesifikasjonen over..

Miljøpåvirkning: Produktet påvirker ikke miljøet negativt under normal drift. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Avfall: Produktet skal deponeres i henhold til gjeldende regelverk for elektroniske produkter (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.). EE-avfall kan levers tilbake vederlagsfritt til IoT Projects AS eller en mottaksstasjon.

Resirkulering: Produktet kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

HMS

Elektrisk utstyr: Installasjon og vedlikehold skal utføres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Verneutstyr: Verneutstyr ved installasjon/vedlikehold er ikke påkrevet.

Brannslokking: I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

Dokumentasjon, support og service

Dokumentasjon og support: For support og eventuell ytterligere dokumentasjon, se www.iotprojects.no

Reparasjoner og service: IoT Projects AS, Nedre Kalbakkvei 88, inng. B, 1081 Oslo

Produsent: Tri plus grupa d.o.o. Banjavciceva 11, 10 000 Zagreb, Kroatia

Stikkord
Was this article helpful?
Dislike 0
Sett antall ganger: 116