Datablad Zipato rele for gardinstyring, Z-Wave

Rele for å styre 230V gardiner, markiser, lerreter og tilsvarende. Ikke bare kan du åpne og lukke helt, men også hvor mye den skal åpne, f.eks. 30% eller 50%. I tillegg måler den strømforbruket på utgangen og trigger ved unormalt høyt forbruk. 

Egenskap

Data

Varenummer

ph-pan08.eu

Produsent

Zipato

Teknologi

Z-Wave Plus - 868.42 MHz (EU) - 500-serie chip

Trådløs rekkevidde

Typisk 30 meter innendørs og 70 meter utendørs (fri sikt)

Z-Wave repeaterfunksjon

Ja

Driftspenning

100-240VAC

Plassering

Normal i vegg- eller takbokser bak brytere og stikk-kontakter. Kan også monteres i sikringsskap eller andre koblingsbokser.

Utganger

To utganger (opp og ned), maks 1100W/5A (zero-crossing)

Innganger

Bryterinngang (binærinngang - 240V) for manuell styring av gardinene.

Energimåling

Måler strømforbruket på utgangen. Unormalt høyt forbruk (definerbart) kan trigge en melding til serveren.

Andre funksjoner

Melder tilbake til serveren om gardinens posisjon

Driftsstemperatur

-0°C - 40°C, <95% relativ fuktighet

Mål og vekt

46 x 15 x 39 mm, 39g

Sertifiseringer

CE og FCC (EMC)

FDV informasjon

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring: Produktet krever ingen spesielle driftsrutiner for renhold. Ved renhold tørker man av produktet med en tørr eller lett fuktet klut uten bruk av kjemikalier eller såpe.

Fuktbestandighet: Produktet tilfredsstiller kravene for tetthet mot støv og vann når montert som beskrevet over.

Vedlikehold, ettersyn og kontroll: Produktet skal normalt ikke åpnes. Ved ettersyn, sjekk at alle ledninger sitter godt, stram gjerne skruer som holder ledningene på plass, etter først å ha koblet fra strømmen. Påse at det ikke er skader på kabler. Defekt eller skadet produkt skal skiftes umiddelbart.

Miljø og avfallshåndtering

Miljømerking: Produktet er godkjent i henhold til sertifiseringen i spesifikasjonen over..

Miljøpåvirkning: Produktet påvirker ikke miljøet negativt under normal drift. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Avfall: Produktet skal deponeres i henhold til gjeldende regelverk for elektroniske produkter (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.). EE-avfall kan levers tilbake vederlagsfritt til IoT Projects AS eller en mottaksstasjon.

Resirkulering: Produktet kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

HMS

Elektrisk utstyr: Installasjon og vedlikehold skal utføres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Verneutstyr: Verneutstyr ved installasjon/vedlikehold er ikke påkrevet.

Brannslokking: I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

Dokumentasjon, support og service

Dokumentasjon og support: For support og eventuell ytterligere dokumentasjon, se www.iotprojects.no

Reparasjoner og service: IoT Projects AS, Nedre Kalbakkvei 88, inng. B, 1081 Oslo

Produsent: Tri plus grupa d.o.o. Banjavciceva 11, 10 000 Zagreb, Kroatia

Stikkord
Was this article helpful?
Dislike 0
Sett antall ganger: 77