Datablad Zipato multisensor QUAD-DOHULITE (dør/vindu, fuktighet, lys og temperatur), Z-Wave

Z-Wave multisensor DOHULITE med hele fire sensorer. DO - Dør og vindusensor sier fra om døren/vinduet er åpent eller lukket. HU - Fuktighetssensor som for eksempel kan brukes til å skru på ev vifte når det er for mye fuktighet på badet. LI - Lys-sensoren rapporterer om det er mye eller lite lys i rommet. TE - Temperatursensoren brukes normalt for termostatstyring av rommet. Med Zipato-serverens smarte Rules Creator funksjon kan du enkelt lage smart logikk som kombinerer alle sensorene for å gjøre boligen smart, og ikke minst sikker.  

Egenskap

Data

Varenummer

vs-zd2301.eu

Produsent

Zipato

Teknologi

Z-Wave Plus - 868.42 MHz (EU) - 500-serie chip

Trådløs rekkevidde

Typisk 30 meter innendørs (fri sikt)

Z-Wave repeaterfunksjon

Nei

Driftspenning

Batteri (CR14250)

Plassering

Hovedenheten monteres på veggen/karmen og den lille magneten monteres på døren/vinduet. De to enhetene må monteres inntil hverandre slik at hovedenheten merker at magneten blir borte når døren eller vinduet åpnes. Se manualen for mer info.  

Fuktighet

0-100%

Dør/vindu sensor

Magnetisk kontakt, detekterer om åpen eller lukket basert på om magneten er tett inntil hovedenheten eller ikke. 

Lysføler

0-100%

Driftsstemperatur

-15°C - 60°C, <95% relativ fuktighet

Mål og vekt

Hovedenhet: 21 x 76 x 20 mm

Magnet: 12 x 41 x 25 mm

Vekt: 37g

Sertifiseringer

CE og FCC (EMC)

FDV informasjon

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring: Produktet krever ingen spesielle driftsrutiner for renhold. Ved renhold tørker man av produktet med en tørr eller lett fuktet klut uten bruk av kjemikalier eller såpe.

Fuktbestandighet: Produktet tilfredsstiller kravene for tetthet mot støv og vann når montert som beskrevet over.

Vedlikehold, ettersyn og kontroll: Produktet skal normalt ikke åpnes. Ved ettersyn, sjekk at alle ledninger sitter godt, stram gjerne skruer som holder ledningene på plass, etter først å ha koblet fra strømmen. Påse at det ikke er skader på kabler. Defekt eller skadet produkt skal skiftes umiddelbart.

Miljø og avfallshåndtering

Miljømerking: Produktet er godkjent i henhold til sertifiseringen i spesifikasjonen over..

Miljøpåvirkning: Produktet påvirker ikke miljøet negativt under normal drift. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Avfall: Produktet skal deponeres i henhold til gjeldende regelverk for elektroniske produkter (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.). EE-avfall kan levers tilbake vederlagsfritt til IoT Projects AS eller en mottaksstasjon.

Resirkulering: Produktet kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

HMS

Elektrisk utstyr: Installasjon og vedlikehold skal utføres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Verneutstyr: Verneutstyr ved installasjon/vedlikehold er ikke påkrevet.

Brannslokking: I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

Dokumentasjon, support og service

Dokumentasjon og support: For support og eventuell ytterligere dokumentasjon, se www.iotprojects.no

Reparasjoner og service: IoT Projects AS, Nedre Kalbakkvei 88, inng. B, 1081 Oslo

Produsent: Tri plus grupa d.o.o. Banjavciceva 11, 10 000 Zagreb, Kroatia

Stikkord
Was this article helpful?
Dislike 0
Sett antall ganger: 90