Datablad Zipato Zipabox 433MHz-modul

433MHz radiomodul for Zipabox. Med denne modulen kan Zipabox kommunisere med flere forskjellige "433MHz-enheter" som f.eks. X10 og Nexa. Plugges rett inn i siden på Zipabox serveren.

Egenskap

Data

Varenummer

zbm.433

Produsent

Zipato

Teknologi

433MHz radio som støtter flere protokoller for forskjellige fabrikanters utstyr, inkl. X10, Nexa, Lightwave RF, CoCo, Chacon, Oregon Scientific, mm.

Trådløs rekkevidde

Typisk 30 meter innendørs og 70 meter utendørs (fri sikt)

Driftspenning

Får driftspenning fra Zipabox

Plassering

Plugges i siden på Zipabox

Driftsstemperatur

-10°C - 40°C, <95% relativ fuktighet

Mål og vekt

29 x 87 x 46 mm, 62g

Sertifiseringer

CE og FCC (EMC) 

FDV informasjon

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring: Produktet krever ingen spesielle driftsrutiner for renhold. Ved renhold tørker man av produktet med en tørr eller lett fuktet klut uten bruk av kjemikalier eller såpe.

Fuktbestandighet: Produktet tilfredsstiller kravene for tetthet mot støv og vann når montert som beskrevet over.

Vedlikehold, ettersyn og kontroll: Produktet skal normalt ikke åpnes. Ved ettersyn, sjekk at alle ledninger sitter godt, stram gjerne skruer som holder ledningene på plass, etter først å ha koblet fra strømmen. Påse at det ikke er skader på kabler. Defekt eller skadet produkt skal skiftes umiddelbart.

Miljø og avfallshåndtering

Miljømerking: Produktet er godkjent i henhold til sertifiseringen i spesifikasjonen over..

Miljøpåvirkning: Produktet påvirker ikke miljøet negativt under normal drift. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Avfall: Produktet skal deponeres i henhold til gjeldende regelverk for elektroniske produkter (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.). EE-avfall kan levers tilbake vederlagsfritt til IoT Projects AS eller en mottaksstasjon.

Resirkulering: Produktet kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

HMS

Elektrisk utstyr: Installasjon og vedlikehold skal utføres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Verneutstyr: Verneutstyr ved installasjon/vedlikehold er ikke påkrevet.

Brannslokking: I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

Dokumentasjon, support og service

Dokumentasjon og support: For support og eventuell ytterligere dokumentasjon, se www.iotprojects.no

Reparasjoner og service: IoT Projects AS, Nedre Kalbakkvei 88, inng. B, 1081 Oslo

Produsent: Tri plus grupa d.o.o. Banjavciceva 11, 10 000 Zagreb, Kroatia

Se originalt engelsk datablad

Stikkord
Was this article helpful?
Dislike 0
Sett antall ganger: 103