Datablad Zipato Zipabox backupmodul

Backup-modul som forsyner Zipabox med strøm ved strømbrudd og med internett-tilkobling via 3G om nettet skulle gå ned. Innebygget sensor som detekterer sjokk og vibrasjoner, og om noen skulle tukle med modulen.

Egenskap

Data

Varenummer

zbm.backupv2

Produsent

Zipato

Sikkerhet ved strømbrudd

Innebygget batteri (3300mAh) som holder Zibabox med strøm i inntil 24 timer etter et strømbrudd

Sikkerhet ved internett-brudd

USB-port hvor man kan koble til et trådløst modem (3G USB-pinne) så man har internett også om boligens normale nett skulle gå ned, f.eks. ved strømbrudd. Modemet kjøpes separat (krever SIM-kort og abonnement fra en mobiloperatør)

Driftspenning

Får driftspenning fra Zipabox

Plassering

Plugges i siden på Zipabox

Driftsstemperatur

-10°C - 40°C, <95% relativ fuktighet

Mål og vekt

55 x 87 x 46 mm, 205g

Sertifiseringer

CE og FCC (EMC)

FDV informasjon

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring: Produktet krever ingen spesielle driftsrutiner for renhold. Ved renhold tørker man av produktet med en tørr eller lett fuktet klut uten bruk av kjemikalier eller såpe.

Fuktbestandighet: Produktet tilfredsstiller kravene for tetthet mot støv og vann når montert som beskrevet over.

Vedlikehold, ettersyn og kontroll: Produktet skal normalt ikke åpnes. Ved ettersyn, sjekk at alle ledninger sitter godt, stram gjerne skruer som holder ledningene på plass, etter først å ha koblet fra strømmen. Påse at det ikke er skader på kabler. Defekt eller skadet produkt skal skiftes umiddelbart.

Miljø og avfallshåndtering

Miljømerking: Produktet er godkjent i henhold til sertifiseringen i spesifikasjonen over..

Miljøpåvirkning: Produktet påvirker ikke miljøet negativt under normal drift. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Avfall: Produktet skal deponeres i henhold til gjeldende regelverk for elektroniske produkter (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.). EE-avfall kan levers tilbake vederlagsfritt til IoT Projects AS eller en mottaksstasjon.

Resirkulering: Produktet kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

HMS

Elektrisk utstyr: Installasjon og vedlikehold skal utføres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Verneutstyr: Verneutstyr ved installasjon/vedlikehold er ikke påkrevet.

Brannslokking: I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

Dokumentasjon, support og service

Dokumentasjon og support: For support og eventuell ytterligere dokumentasjon, se www.iotprojects.no

Reparasjoner og service: IoT Projects AS, Nedre Kalbakkvei 88, inng. B, 1081 Oslo

Produsent: Tri plus grupa d.o.o. Banjavciceva 11, 10 000 Zagreb, Kroatia

Se originalt engelsk datablad

Stikkord
Was this article helpful?
Dislike 0
Sett antall ganger: 81