Datablad Zipato Zipabox KNX-modul

KNX-modul for Zipabox. Gjør at serveren kan kommunisere med KNX-enheter. Kan styre inntil 250 KNX-enheter og gjør at man kan kombinere KNX og f.eks. Z-Wave eller Zigbee i samme anlegg. Plugges rett inn i siden på Zipabox serveren.

Egenskap

Data

Varenummer

zbm.knx

Produsent

Zipato

Teknologi

KNX (BAOS-protokoll for datapunkter, EMI2-protokoll for telegrammer)

KNX-tilkobling

Standard KNX-kontakt, galvanisk isolert (2,5kV)

Kapasitet

Opp til 250 parametere og 250 gruppeadresser som må være konfigurert i ETS-programvaren først.

Driftspenning

Fra KNX-bus (10mA)

Plassering

Plugges i siden på Zipabox

Driftsstemperatur

-5°C - 45°C, <93% relativ fuktighet

Mål og vekt

86 x 30 x 48 mm, 45g

Sertifiseringer

CE (EMC) og KNX

FDV informasjon

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring: Produktet krever ingen spesielle driftsrutiner for renhold. Ved renhold tørker man av produktet med en tørr eller lett fuktet klut uten bruk av kjemikalier eller såpe.

Fuktbestandighet: Produktet tilfredsstiller kravene for tetthet mot støv og vann når montert som beskrevet over.

Vedlikehold, ettersyn og kontroll: Produktet skal normalt ikke åpnes. Ved ettersyn, sjekk at alle ledninger sitter godt, stram gjerne skruer som holder ledningene på plass, etter først å ha koblet fra strømmen. Påse at det ikke er skader på kabler. Defekt eller skadet produkt skal skiftes umiddelbart.

Miljø og avfallshåndtering

Miljømerking: Produktet er godkjent i henhold til sertifiseringen i spesifikasjonen over..

Miljøpåvirkning: Produktet påvirker ikke miljøet negativt under normal drift. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Avfall: Produktet skal deponeres i henhold til gjeldende regelverk for elektroniske produkter (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.). EE-avfall kan levers tilbake vederlagsfritt til IoT Projects AS eller en mottaksstasjon.

Resirkulering: Produktet kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

HMS

Elektrisk utstyr: Installasjon og vedlikehold skal utføres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Verneutstyr: Verneutstyr ved installasjon/vedlikehold er ikke påkrevet.

Brannslokking: I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

Dokumentasjon, support og service

Dokumentasjon og support: For support og eventuell ytterligere dokumentasjon, se www.iotprojects.no

Reparasjoner og service: IoT Projects AS, Nedre Kalbakkvei 88, inng. B, 1081 Oslo

Produsent: Tri plus grupa d.o.o. Banjavciceva 11, 10 000 Zagreb, Kroatia

Se originalt engelsk datablad

Stikkord
Was this article helpful?
Dislike 0
Sett antall ganger: 100