Datablad Zipato Zipabox serieport-modul

Serieport-modul for Zipabox. Gjør at Zipabox kan kommunisere med utstyr som har en RS232 eller RS485 serieport. Den har også en USB-port som kan brukes sammen med et 3G USB-modem for å sikre internett-forbindelse om det normale nettet skulle gå ned. Plugges rett inn i siden på Zipabox serveren.

Egenskap

Data

Varenummer

zbm.serial

Produsent

Zipato

Teknologi

RS232/RS485 (konfigurerbart)

Sikkerhet ved internett-brudd

USB-port hvor man kan koble til et trådløst modem (3G USB-pinne) så man har internett også om boligens normale nett skulle gå ned, f.eks. ved strømbrudd. Modemet kjøpes separat (krever SIM-kort og abonnement fra en mobiloperatør)

Driftspenning

Får driftspenning fra Zipabox

Plassering

Plugges i siden på Zipabox

Driftsstemperatur

-10°C - 40°C, <95% relativ fuktighet

Mål og vekt

29 x 87 x 46 mm, 62g

Sertifiseringer

CE og FCC (EMC)

FDV informasjon

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring: Produktet krever ingen spesielle driftsrutiner for renhold. Ved renhold tørker man av produktet med en tørr eller lett fuktet klut uten bruk av kjemikalier eller såpe.

Fuktbestandighet: Produktet tilfredsstiller kravene for tetthet mot støv og vann når montert som beskrevet over.

Vedlikehold, ettersyn og kontroll: Produktet skal normalt ikke åpnes. Ved ettersyn, sjekk at alle ledninger sitter godt, stram gjerne skruer som holder ledningene på plass, etter først å ha koblet fra strømmen. Påse at det ikke er skader på kabler. Defekt eller skadet produkt skal skiftes umiddelbart.

Miljø og avfallshåndtering

Miljømerking: Produktet er godkjent i henhold til sertifiseringen i spesifikasjonen over..

Miljøpåvirkning: Produktet påvirker ikke miljøet negativt under normal drift. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Avfall: Produktet skal deponeres i henhold til gjeldende regelverk for elektroniske produkter (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.). EE-avfall kan levers tilbake vederlagsfritt til IoT Projects AS eller en mottaksstasjon.

Resirkulering: Produktet kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

HMS

Elektrisk utstyr: Installasjon og vedlikehold skal utføres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Verneutstyr: Verneutstyr ved installasjon/vedlikehold er ikke påkrevet.

Brannslokking: I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

Dokumentasjon, support og service

Dokumentasjon og support: For support og eventuell ytterligere dokumentasjon, se www.iotprojects.no

Reparasjoner og service: IoT Projects AS, Nedre Kalbakkvei 88, inng. B, 1081 Oslo

Produsent: Tri plus grupa d.o.o. Banjavciceva 11, 10 000 Zagreb, Kroatia

​Se manual

Se originalt engelsk datablad

Stikkord
Was this article helpful?
Dislike 0
Sett antall ganger: 79