Datablad Qubino temperatursensor, for Qubino Z-wave enheter

Digital temperatursensor for alle Qubino's enheter med termosensor-inngang. 

Egenskap

Data

Varenummer

ZMNHEA1

Produsent

Qubino

Teknologi

OneWire bus / DS18B20

Driftspenning

Får driftspenning fra enheten den kobles til

Plassering

Romføler: Legges løst i en veggboks som har lufteriller eller på andre måter slik at den får god kontakt med luften i rommet. Kan f.eks. stikke ut av et lite hull i veggen. Viktigste er god god luftstrøm rundt sensoren så den fanger opp rommets reelle temperatur. Bør ikke monteres rett over en varmekilde eller andre steder som ikke representerer rommets gjennomsnittlige temperatur. 

Gulvføler: Legges ned i gulvet som alle andre gulvfølere, gjerne i et trekkerør og med en ekstra tråd så det er mulig å bytte den ut senere. 

Viktig

Sensorens kappe er koblet til forsynings-spenningen til sensoren. Dersom den brukes med en Qubino-enhet som er koblet til 230V så vil kappen også ha 230V. Dette må tenkes på ved all montasje. Følg alle relevante forskrifter.

Vi anbefaler å bruke sensoren sammen med Qubino-enheter som drives av 24V fra en SELV-strømforsyning, ikke enheter som er koblet rett til 230V.

Kabel

Kabelen er 1m lang. 

Om du trenger lenger kabel kan du skjøte med en 3-polet kabel (f.eks. CAT5) som vist på side 5 i manualen

Måleområde

-50 til +125°C

Mål og vekt

Pakke: 140 x 170 x 80 mm, 20g

FDV informasjon

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring: Produktet krever ingen spesielle driftsrutiner for renhold. Ved renhold tørker man av produktet med en tørr eller lett fuktet klut uten bruk av kjemikalier eller såpe.

Fuktbestandighet: Produktet tilfredsstiller kravene for tetthet mot støv og vann når montert som beskrevet over.

Vedlikehold, ettersyn og kontroll: Produktet skal normalt ikke åpnes. Ved ettersyn, sjekk at alle ledninger sitter godt, stram gjerne skruer som holder ledningene på plass, etter først å ha koblet fra strømmen. Påse at det ikke er skader på kabler. Defekt eller skadet produkt skal skiftes umiddelbart.

Miljø og avfallshåndtering

Miljømerking: Produktet er godkjent i henhold til sertifiseringen i spesifikasjonen over..

Miljøpåvirkning: Produktet påvirker ikke miljøet negativt under normal drift. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Avfall: Produktet skal deponeres i henhold til gjeldende regelverk for elektroniske produkter (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.). EE-avfall kan levers tilbake vederlagsfritt til IoT Projects AS eller en mottaksstasjon.

Resirkulering: Produktet kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

HMS

Elektrisk utstyr: Installasjon og vedlikehold skal utføres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Verneutstyr: Verneutstyr ved installasjon/vedlikehold er ikke påkrevet.

Brannslokking: I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

Dokumentasjon, support og service

Dokumentasjon og support: For support og eventuell ytterligere dokumentasjon, se www.iotprojects.no

Reparasjoner og service: IoT Projects AS, Nedre Kalbakkvei 88, inng. B, 1081 Oslo

Produsent: Goap d.o.o. Nova Gorica, Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia

Stikkord
Was this article helpful?
Dislike 0
Sett antall ganger: 135