Datablad rele for stikkontakt 16A, Z-Wave

Smart, styrbar stikkontakt på hele 16A, for enkelt å skru av og på lamper, varmekilder og annet utstyr. Måler strømforbruket, og har en indikatorlampe som indikerer om belastningen er normal, nær grensen eller over grensen. Beskyttet mot overbelastning. 

Egenskap

Data

Varenummer

ZMNHYD1

Produsent

Qubino

Teknologi

Z-Wave Plus - 868.42 MHz (EU) - 500-serie chip

Trådløs rekkevidde

Opp til 30 meter innendørs

Z-Wave repeaterfunksjon

Ja

Driftspenning

240VAC

Plassering

Plugges rett i en stikkontakt.

Utgang

Maks 16A (resistiv belastning). Beskyttet mot overbelastning. Kursen til kontakten bør være beskyttet med en maks 16A sikring.

Indikator-LED

Indikerer om strømforbruket er normalt (under 14,4A), over 14,4A eller over 16A.

Energimåling

Måler strømforbruket på utgangen (inkl. spenning, strøm, effekt).

Andre funksjoner

Se manualen for komplett beskrivelse av funksjoner og koblingeksempler

Driftsstemperatur

0°C - 40°C

Mål og vekt

43 x 52 x 75 mm, 80g 

Sertifiseringer

CE, FCC og RoHS

FDV informasjon

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring: Produktet krever ingen spesielle driftsrutiner for renhold. Ved renhold tørker man av produktet med en tørr eller lett fuktet klut uten bruk av kjemikalier eller såpe.

Fuktbestandighet: Produktet tilfredsstiller kravene for tetthet mot støv og vann når montert som beskrevet over.

Vedlikehold, ettersyn og kontroll: Produktet skal normalt ikke åpnes. Ved ettersyn, sjekk at alle ledninger sitter godt, stram gjerne skruer som holder ledningene på plass, etter først å ha koblet fra strømmen. Påse at det ikke er skader på kabler. Defekt eller skadet produkt skal skiftes umiddelbart.

Miljø og avfallshåndtering

Miljømerking: Produktet er godkjent i henhold til sertifiseringen i spesifikasjonen over..

Miljøpåvirkning: Produktet påvirker ikke miljøet negativt under normal drift. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er i henhold til gjeldende spesifikasjoner

Avfall: Produktet skal deponeres i henhold til gjeldende regelverk for elektroniske produkter (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.). EE-avfall kan levers tilbake vederlagsfritt til IoT Projects AS eller en mottaksstasjon.

Resirkulering: Produktet kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

HMS

Elektrisk utstyr: Installasjon og vedlikehold skal utføres av autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Verneutstyr: Verneutstyr ved installasjon/vedlikehold er ikke påkrevet.

Brannslokking: I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

Dokumentasjon, support og service

Dokumentasjon og support: For support og eventuell ytterligere dokumentasjon, se www.iotprojects.no

Reparasjoner og service: IoT Projects AS, Nedre Kalbakkvei 88, inng. B, 1081 Oslo

Produsent: Goap d.o.o. Nova Gorica, Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia

Stikkord
Was this article helpful?
Dislike 0
Sett antall ganger: 105