SMART ENERGISTYRING 

Intelligent kontroll system

Zipato gir deg kontroll over strømforbruket, så du kan styre det og dermed unngå å sløse det bort.

Den intelligente serveren gjør det mulig for deg å overvåke strømforbruket, og ved bruk av smarthuskomponenter og oppsett kan du redusere energiforbruket.

Du vil spare penger uten å måtte ofre komforten!

Energisparing, Energisparing

Reduser energiutgiftene

Identifiser og eliminere områder med for høyt energiforbruk.

Administrering av utstyr

Spor ytelse og motta varsler for kritisk utstyr

Lys, varme, A/C kontroll

Styr varme og kjøling direkte fra PC eller mobil.  

Energiovervåking

Zipato gjør det mulig for deg å se nøyaktig hvor mye strøm boligen din forbruker for hver enkelt innretning - akkurat nå! fra både PC og smarttelefonen.  

Det vil nok overraske deg hvor mye strøm som sløses bort fra utstyr som står på eller står i stand-by. Ved å få bedre innsikt i hvor mye strøm boligen bruker - eller sløser bort - kan du enklere spare energi og derfor penger. Forskning viser at det kan spares mellom  20 - 40% på den månedlige strømregningen når man får direkte oversikt over energiforbruket. Men istedenfor å bruke masse tid på dette, la Zipato overvåke dette automatisk for deg. 

Energisparing, Energisparing
Energisparing, Energisparing

Fjernovervåkning og analyse 

Fjernovervåk og analyser alle dine elektroniske innretninger - for å oppnå redusert strømforbruk. 

Analyser og sammenligne
Fra Zipato får du avansert historisk informasjon og statistikk over ditt strømforbruk på PC eller din mobil, som kan analyseres og sammenlignes med snittforbruket.  

Sanntidsmeldinger
Zipato regner raskt ut hva ditt snittforbruk er for en gitt tidsperiode, og når forbruket er på topp vil du motta melding om at noe står på. Dette kan være alt fra en lyspære til at TV står i stand-by og trekker strøm. 

Zipato Smart Termostat

Zipato hjelper deg med å redusere energiforbruket uten at det går ut over komforten.  


Den perfekte termostaten er usynlig, og passer på at innetemperaturen alltid er riktig i forhold til været ute, samtidig som den passer på at du sparer så mye energi som mulig. 

Multirom. Du kan endre temperaturen i ett eller flere rom direkte fra mobilen din. Hver ventil kan stilles separat slik at du kan åpne ventilen i ett rom, mens du stenger den i et annet. Zipato kan også sjekke om barna er på rommet eller ikke - automatisk!

Fjernkontroll.  Styringen av boligen din kan gjøres fra hvor som helt uavhengig om du er hjemme eller borte. Dette gjøres enkelt og oversiktlig direkte fra appen på mobiltelefonen din. 

Tidsplanlegger. Du kan selv sette opp en tidsoversikt om når du for eksempel ønsker at Zipato skal sette i gang visse prosesser, som å slå varme eller kjøling av/på. Dette gjøres superenkelt og intuitivt over internett. Du kan som eksempel sette opp forskjellige forhåndsinnstillinger for temperaturstyring, som Komfort, Standard, Natt...., og senere aktivere disse med et tastetrykk.  


Energisparing, Energisparing

Smart energistyring er bra for miljøet!

Interessert eller vil bare du vite litt mer?