I KONTAKT MED DINE KJÆRE

Velferdsteknologi

Mist aldri kontakten med de du har kjær

En Zipatoløsning øker sikkerheten for mennesker som trenger å bli passet på, er utsatt for å kunne skade seg eller som kan ha behov for assistanse hjemme. Særlig gjelder dette våre eldre og mennesker med forskjellige former for handikap. Som pårørende kan du umiddelbart bli varslet hvis noe skulle skje. Det gir ro i sjelen både for den som passes på og den som skal passe på å vite at du umiddelbart vil bli varslet dersom noe skulle skje. 


Nettverk for pårørende 

Flere kan overvåke sammen for økt trygghet

Ved å benytte forskjellige sensorer kombinert med mobilteknologi vil en Zipato løsning kunne overvåke alle aktivitetene til den som passes på. Informasjonen kan sendes til flere pårørende samtidig, slik at ikke kun en person alene har det fulle ansvaret. Oppgavene kan derved deles mellom familiemedlemmer, venner, eventuelt en sentral eller andre som har påtatt seg et ansvar.

Dette er både kostnadseffektivt og samtidig veldig trygt for alle involverte. 

Avansert varslingssystem

Riktig plassering av sensorer er viktig for umiddelbart å motta alarm hvis det normale adferdsmønsteret endres. Dette gjelder også hvis det ikke har vært noen aktivitet innen en forhåndsdefinert tid, for eksempel ved et fall, eller ved at den som passes på trykker på alarmknappen som henger rundt halsen. 

Det er viktig å passe på:

  • At hovedsikkerhetspanelet er på 
  • At overvåkingsenhetene er riktig plassert i forhold til beboeres daglige og nattlige bevegelsesmønster
  • Status på overvåkingsenhetene og at batterier er i orden 

Fordeler med Zipato 

Tilpasses dine behov
Man står fritt til å velge hvem eller hva som skal overvåkes, hvordan informasjonen skal mottas og hvem som skal motta varslene. 

Aktivitetsrapporter
Detaljerte online webrapporter informerer om problemer som skulle dukke opp eller om vedkommende trenger tilsyn. 

Videostrømming
Det kan brukes live video for å sjekke på dine nærmeste ved varsling. Zipato kan også automatisk sende bilder eller videoklipp i nødstilfeller.

Sikkerhetsvarsler
Zipato kan varsle om nødforhold som brann, innbrudd, vann- og gasslekkasjer eller altfor lave eller høye temperaturer i hjemmet ditt.

Mobil backupforbindelse
Zipato sender informasjonen trådløst og kryptert via GSM-nettet og internett. 

Komme i gang på 1-2-3

1

Velg server

Velg mellom Zipatos tre serverløsinger, ut i fra hvor avansert smarthus du ønsker


2

Velg enheter

Velg enheter etter hva du ønsker å styre og hvordan du vil ha det  

3

Konfigurer

Når alt er koblet og satt opp, konfigurerer du løsningen din enkelt med en app

Så enkelt eller avansert du vil

Multirom. Du kan endre temperaturen i ett eller flere rom direkte fra mobilen din. Hver ventil kan stilles separat slik at du kan åpne ventilen i ett rom, mens du stenger den i et annet. Zipato kan også sjekke om barna er på rommet eller ikke - automatisk!

Fjernkontroll.  Styringen av boligen din kan gjøres fra hvor som helst uavhengig om du er hjemme eller borte. Dette gjøres enkelt og oversiktlig direkte fra appen på mobiltelefonen din. 

Tidsplanlegger. Du kan selv sette opp en tidsoversikt om når du for eksempel ønsker at Zipato skal sette i gang visse prosesser, som å slå varme eller kjøling av/på. Dette gjøres superenkelt og intuitivt over internett. Du kan også sette opp forskjellige forhåndsinnstillinger for temperaturstyring, som Komfort, Standard, Natt...., og senere aktivere disse kun ved  trykke på en knapp.  

Løsninger som gjør livet enklere!

Interessert eller vil bare du vite litt mer?